THƯ VIỆN EBOOK

The Official Cambridge Guide to IELTS

The Official Cambridge Guide to IELTS là cuốn sách toàn diện cả 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết rất nổi tiếng của Cambridge. Sách được thiết kế cho người học IELTS ở mọi trình độ có mong muốn thi IELTS. Dù học ở nhà hay hiện đang học ở các trung tâm khác...

IELTS Official Practice Materials 2

IELTS Official Practice Materials là cuốn sách bao gồm phần luyện thi cho cả hai hình thức Học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training) với các bài thi thử cho tất cả các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, cũng như đáp án và nhận xét của giám khảo. Kết...

IELTS Official Practice Materials 1

IELTS Official Practice Materials là cuốn sách bao gồm phần luyện thi cho cả hai hình thức Học thuật (Academic) và Tổng quát (General Training) với các bài thi thử cho tất cả các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, cũng như đáp án và nhận xét của giám khảo. Kết...

Cambridge IELTS 11

Cambridge IELTS Practice Tests là bộ giáo trình luyện thi IELTS rất nổi tiếng do đại học Cambridge tổng hợp từ những đề thi IELTS thực tế dành cho các bạn đang học và ôn thi IELTS. Đây là bộ sách học IELTS hay và hiệu quả nhất hiện nay được thừa nhận bởi...

Cambridge IELTS 12

Cambridge IELTS Practice Tests là bộ giáo trình luyện thi IELTS rất nổi tiếng do đại học Cambridge tổng hợp từ những đề thi IELTS thực tế dành cho các bạn đang học và ôn thi IELTS. Đây là bộ sách học IELTS hay và hiệu quả nhất hiện nay được thừa nhận bởi...

Cambridge IELTS 10

Cambridge IELTS Practice Tests là bộ giáo trình luyện thi IELTS rất nổi tiếng do đại học Cambridge tổng hợp từ những đề thi IELTS thực tế dành cho các bạn đang học và ôn thi IELTS. Đây là bộ sách học IELTS hay và hiệu quả nhất hiện nay được thừa nhận bởi...

Cambridge IELTS 8

Cambridge IELTS Practice Tests là bộ giáo trình luyện thi IELTS rất nổi tiếng do đại học Cambridge tổng hợp từ những đề thi IELTS thực tế dành cho các bạn đang học và ôn thi IELTS. Đây là bộ sách học IELTS hay và hiệu quả nhất hiện nay được thừa nhận bởi...

Cambridge IELTS 9

Cambridge IELTS Practice Tests là bộ giáo trình luyện thi IELTS rất nổi tiếng do đại học Cambridge tổng hợp từ những đề thi IELTS thực tế dành cho các bạn đang học và ôn thi IELTS. Đây là bộ sách học IELTS hay và hiệu quả nhất hiện nay được thừa nhận bởi...

Cambridge IELTS 7

Cambridge IELTS Practice Tests là bộ giáo trình luyện thi IELTS rất nổi tiếng do đại học Cambridge tổng hợp từ những đề thi IELTS thực tế dành cho các bạn đang học và ôn thi IELTS. Đây là bộ sách học IELTS hay và hiệu quả nhất hiện nay được thừa nhận bởi...